Nederlandse patiënten

 

Tel 0032 33 14 13 00

 

CONSULTATIE

Bij de oorgroep zijn er GEEN wachttijden, noch voor een gewone consultatie, noch voor technische onderzoeken.

 

Als Nederlandse patiënt kunt u zonder enig probleem op raadpleging komen bij de oorgroep. Uw zorgverzekeraar betaalt alle kosten terug naar Nederlandse maatstaf. Aangezien deze meestal hoger ligt dan de Belgische, moet u niets zelf betalen (tenzij er een “eigen risico” bestaat in de polis). U betaalt uw consultatie cash of met PIN-kaart en u krijgt een bewijs van betaling. Daarmee declareert u uw kosten bij uw zorgverzekeraar.

 

Dit geldt voor zowel fondsverzekerden als privaat-verzekerden.

 

Er is GEEN voorafgaandelijke toestemming nodig van de zorgverzekeraar.

 

De algemene voorwaarden van de Nederlandse Ziekenfondswet blijven wel van toepassing, met andere woorden
1. de verleende zorg dient een verstrekking te zijn in de zin van de Ziekenfondswet
2. de zorg is ingeroepen op verwijzing van de huisarts (of van de specialist)
3. de verzekerde is redelijkerwijs op deze zorg aangewezen

 

OPERATIE

Ook operaties vormen over het algemeen geen enkel probleem. Daarvoor moet WEL een voorafgaandelijke toestemming verkregen worden van de zorgverzekeraar. De oorgroep legt een kostenraming voor op voorhand en vraagt de toestemming aan de zorgverzekeraar. De meeste operaties kunnen zo op redelijk korte termijn worden uitgevoerd.

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder