Prof Dr P Govaerts

Prof Dr P Govaerts

MD, MSc, PhD

Dr Govaerts werd arts in 1988. Hij verwierf een Masters’ degree in Medical and Pharmaceutical Research in 1990 en hij werd NKO-arts in 1993. In 2002 verwierf hij een bijkomend wetenschappelijk doctoraat (PhD) op zijn werk over aangeboren doofheid. Hij is Bijzonder Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Spraakcodering en Assistieve Gehoortechnologie), Gastprofessor aan de Universiteiten van Antwerpen (Biomedische Fysika) en Gent (Otologie) en consulent NKO-arts in het Universitair Ziekenhuis te Edegem (UZA). Zijn opleiding kreeg hij in Antwerpen, Liverpool, Innsbruck en Nijmegen en sinds zijn studiejaren is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden gebleven aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft vele wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en boeken op zijn naam en in de loop der jaren werd hij de coach van een groot aantal (para-)medici die onder zijn supervisie onderzoek hebben gedaan. 

 

Hij wordt regelmatig gevraagd op internationale wetenschappelijke meetings om voordrachten te geven en deel te nemen aan panels. Hij heeft gedoceerd en/of doet dit nog aan universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland en is actief betrokken bij meerdere nationale en internationale research-projecten. Hij ligt aan de basis van de neonatale gehoorscreening in Vlaanderen, van de autonome opleiding "Bachelor in de Audiologie" aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen, van de Belgische Vereniging voor Audiologie etc. Samen met het laboratorium Medische Genetica en met het Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak van de Universiteit Antwerpen heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan de moderne inzichten in de genetica van slechthorendheid en de vroege taal- en spraakverwerving van jonge slechthorende kinderen. 

Terug naar het overzicht