Dr G Claes

Dr G Claes

MD, PhD

Dr Claes werd arts in 2006 en verwierf zijn erkenning als specialist in de Neus, Keel, Oor, Hoofd- en Halsheelkunde in 2011. Vanuit zijn opleiding in het UZ Antwerpen en het GZA Sint-Augustinus ontwikkelde hij een specifieke interesse in de otologie en de rhinologie. Daarnaast kon hij zich specifiek bekwamen in de diagnose en behandeling van patiënten met duizeligheidsklachten. Zijn wetenschappelijk onderzoek rond diagnosestelling bij patiënten met de ziekte van Ménière resulteerde in verschillende nationale en internationale voordrachten en publicaties. In juni 2011 werd hij Doctor in de Medische Wetenschappen na de verdediging van zijn doctoraatsproefschrift met als titel: "Diagnostische Waarde van cochleaire potentiaalmetingen bij patiënten met de ziekte van Ménière". Dr Claes heeft zijn voornaamste activiteit als NKO-arts in het AZ Sint-Maarten, waar hij werkzaam is op de campus te Mechelen en te Duffel.

Terug naar het overzicht