Prof Dr V Van Rompaey

Prof Dr V Van Rompaey

MD, PhD

Prof. dr. Vincent Van Rompaey is Professor in de Otologie en Schedelbasisheelkunde aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zijn klinische focus ligt op otologie, hoorimplantaten en schedelbasisheelkunde (meer specifiek vestibulair schwannoom heelkunde). Hij leidt de Tympano-ossiculaire Weefselbank en het Experimenteel Laboratorium Translationele Neurowetenschappen waar hij fundamenteel onderzoek doet naar gentherapie voor slechthorendheid en evenwichtsstoornissen, alsook het effect van gehoor en evenwicht op leervermogen en geheugen.  Zijn voornaamste klinische activiteit beoent hij als senior staflid in het UZA.

Terug naar het overzicht