Prof. Govaerts benoemd tot Bijzonder Hoogleraar aan de VU Amsterdam

De benoeming van Prof Govaerts voor de nieuwe leerstoel "Spraakcodering en Assistieve Gehoortechnologie" krijgt ruime aandacht in de gespecialiseerde media.