CIrkel

 

 

Cochlear Implant Reflexie- Kennis- En Leernetwerk

De CIrkel is het netwerk van otologische implantcentra dat zich rond de oorgroep ontwikkeld heeft vanuit de visie dat “Good Clinical Practice” in deze materie een intensieve samenwerking vereist tussen verschillende partijen in de zorgverstrekking.

 

 

 

  • De CIrkel stelt zich tot doel op permanente wijze transparant en informeel contact te onderhouden tussen de verschillende participanten ten einde de kwaliteit van zorg hoog te houden.  
  • De CIrkel  streeft ernaar dat alle participanten die bij de zorg van eenzelfde patiënt betrokken zijn, altijd over de meest recente en de meest relevante gegevens van die patiënt beschikken.
  • De CIrkel streeft ernaar up to date te blijven in verband met de internationale klinische en wetenschappelijke kennis en inzichten en deze permanent te verspreiden onder de participanten.
  • De CIrkel  streeft ernaar om bovenop het voortdurende overleg en reflexie, ook gestructureerde overlegmomenten te organiseren onder de vorm van symposia.  Daarop worden inzichten, ervaringen, kennis en bezorgdheden uitgewisseld die nuttig zijn voor de verbetering van de kwaliteit van zorg.
  • De CIrkel  streeft naar uniformisering van de gebruikte termen, testen, analyses en interpretatie en dit zowel voor eigen inzicht als voor communicatie naar de overheid en naar wetenschappelijke fora.
 

 

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder