Post-operatief

Pijn
In principe doet deze ingreep geen pijn. 
 

Bloederige slijmen
Gedurende enkele weken vormen er zich korsten en bloederige slijmen in de neus.  Dit is volkomen normaal en gedurende die periode is de neus juist minder doorgankelijk dan voorheen.  U mag voorzichtig de neus snuiten en ruim gebruik maken van het dampmiddel, de neusspoelingen en de neuszalf.
 
Eten
Er zijn in principe geen specifieke beperkingen voor het eten.  Enkel de dag van de ingreep moet u nog wat opletten en geen te overvloedige maaltijden nemen om misselijkheid te vermijden.
 
Buitenkomen
U mag onmiddellijk buitenkomen.  Omdat de nabehandeling (dampen, spoelen etc) de eerste dagen nogal omslachtig is, krijgt u ongeveer 1 week werkonbekwaamheid voorgeschreven.
 
Controle
Uw NKO-arts moet u na 1 à 2 weken op controle zien.  Als u geen afspraak hebt meegekregen, wordt u verzocht hiervoor zelf even contact op te nemen met de oorgroep (tel. 03/314.13.00).

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder