De ingreep

Tympanoplastie
De term “tympanoplastie” omvat eigenlijk elke operatie aan het middenoor, meer bepaald het trommelvlies en/of de gehoorbeentjes. Deze ingrepen gebeuren in principe onder volledige narcose en vergen enkele dagen hospitalisatie.Achter de schermen is er dan ook heel wat organisatie nodig om alles vlot en veilig te laten verlopen. Uw medewerking is daarbij nodig en het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Op deze website vindt u informatie over de ingrepen en de praktische gang van zaken vóór, tijdens en na de ingreep.Het is sterk aanbevolen dat u alle informatie grondig leest en zelfs afprint om de dagen rond de ingreep bij u te hebben.

Legende: 1. uitwendige gehoorgang, 2. trommelvlies, 3. hamer(malleus), 
4. aambeeld(incus), 5. stijgbeugel(stapes), 6. slakkenhuis(cochlea), 
7. buis van Eustachuis (tuba Eustachii)


Trommelvlies
Een operatie aan het trommelvlies wordt meestal uitgevoerd om een gaatje (of “perforatie”) te sluiten. Hiervoor is nieuw materiaal nodig en dat kan bestaan

 • ofwel uit eigen weefsel (een "fascia", afkomstig van het vlies rond één van de spieren achter het oor)
 • ofwel uit transplantatie-materiaal (een “allogreffe”); deze techniek werd in de jaren ’60 ontwikkeld door Prof Jean Baron Marquet en vormt nog steeds de standaard techniek van de Antwerpse School van Otologie.

 

Beide technieken hebben hun voor- en nadelen en uw arts heeft u uitgelegd waarom bij u voor de ene of de andere gekozen werd.

 

Het doel van de ingreep is

 1. het trommelvlies weer dicht maken en daardoor minder vatbaar voor infecties; zodat er ook weer water in mag of een hoortoestel zonodig;
 2. het gehoor verbeteren

 

Bij de operatie wordt het trommelvlies bereikt langs de gehoorgang (voor kleine perforaties) of langs een insnede achter het oor (voor grotere perforaties). Het eigen trommelvlies wordt geheel of gedeeltelijk losgemaakt van de hamer en het nieuwe trommelvlies wordt geplaatst.

 

Na de ingreep wordt er een verband in de gehoorgang aangebracht : het gaat om kleine sponsjes die doorweekt werden met een ontsmettende zalf. Achter het oor bevinden zich de hechtingen van de huid. Rondom het hoofd wordt er een groot zwachtelverband aangebracht in tulband-vorm. Het verband wordt verwijderd ongeveer 7 dagen na de ingreep.

 

Gehoorbeentjes
Een operatie aan de gehoorbeentjes heet eigenlijk een “ossiculoplastie”. Een dergelijke ingreep wordt uitgevoerd wanneer de beentjes de trillingen van het trommelvlies niet meer goed doorgeven naar het slakkenhuis. Meestal is dit omdat één van de beentjes kapot is, bv “gelyseerd” door een ontsteking. Een enkele keer evenwel is dit omdat één van de beentjes vastzit, bv “gefixeerd” tegen de wand van het middenoor door verkalking. Een bijzondere vorm van fixatie is de “otosclerose”, die apart besproken wordt.

 

Om de beentjesketen te herstellen kan opnieuw gebruik gemaakt worden van

 • ofwel menselijke beentjes (lichaams-eigen of transplantatiebeentjes); dit is de standaard-techniek van de Antwerpse School van Otologie.
 • ofwel kunststof beentjes

 

Beide technieken hebben hun voor- en nadelen en uw arts heeft u uitgelegd waarom bij u voor de ene of de andere gekozen werd. Het doel van deze ingreep is het gehoor weer verbeteren. Bij de operatie wordt het middenoor bereikt langs de gehoorgang of langs een insnede achter het oor (indien de chirurg meer ruimte nodig heeft). Het eigen trommelvlies wordt gedeeltelijk opgelicht om toegang te krijgen tot het middenoor.Indien nodig kan een operatie aan de gehoorbeentjes gecombineerd worden met een operatie aan het trommelvlies.Hiervoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van transplantatie-materiaal (een “tympano-ossiculaire allogreffe”).

“en bloc” tympano-ossiculaire allogreffe” 
met van links naar rechts de “cuff” van de uitwendige gehoorgang, 
het trommelvlies, hamer, aambeeld en stijgbeugel.


Na de ingreep wordt er een verband in de gehoorgang aangebracht. Als het eigen trommelvlies niet mee-geopereerd werd, bestaat dit verband uit slechts enkele kleine sponsjes om de huid van de gehoorgang enkele dagen op haar plaatst te houden. Achter het oor kunnen zich de hechtingen van de huid bevinden. Het verband en de hechtingen worden na enkele dagen tot 1 week verwijderd.

 

Cholesteatoma
Cholesteatoma is een bijzondere aandoening waarbij huidweefsel van het trommelvlies de diepte van het middenoor ingroeit en daar een “huidcyste” vormt. Dit zieke weefsel moet verwijderd worden en de beschadigde weefsels (meestal trommelvlies en gehoorbeentjes) moeten zo goed mogelijk hersteld worden.

 

Het doel van de ingreep is:

 1. het zieke weefsel verwijderen;
 2. het oor terug “hygiënisch” maken, dwz met een intact en gezond trommelvlies zodat het oor weer water verdraagt en zonodig een hoortoestel
 3. het gehoor zo goed mogelijk herstellen

 

 • Het verwijderen van het cholesteatoma is van kapitaal belang. Dit betekent concreet dat het zieke trommelvlies meestal volledig uitgenomen wordt en dat het middenoor grondig geinspecteerd wordt. Indien hamer of aambeeld aangetast zijn door chronische ontstekingen, worden ook zij uitgenomen. Om een volledig overzicht van middenoor en de luchthoudende cellen in het bot achter de gehoorgang(mastoide) te bekomen, wordt dit bot bij chronische ontstekingen van het oor geopend. Daarom zit de insnede ook steeds achter de oorschelp, op de haarlijn.

 

 • Het herstellen van het gehoor gebeurt door de normale anatomie van het middenoor zo goed mogelijk terug te reconstrueren.Hiertoe worden trommelvlies en beentjes hersteld zoals hoger beschreven.

Een beperkende factor is wel de voetplaat van de eigen stijgbeugel van de patiënt. Deze voetplaat moet goed beweeglijk zijn opdat het geluid optimaal zou kunnen doorgegeven worden van het middenoor naar het binnenoor. Het aanbrengen van een volledig nieuwe keten op een door chronische ontstekingen vergroeide voetplaat zal daarom minder goede resultaten opleveren qua gehoor.

 

Na de ingreep wordt er een verband in de gehoorgang aangebracht : het gaat om de kleine sponsjes die doorweekt werden met een ontsmettende zalf. Achter het oor bevinden zich de hechtingen van de huid. Rondom het hoofd wordt er een groot zwachtelverband aangebracht in tulband-vorm. Het verband wordt verwijderd ongeveer 7 dagen na de ingreep.

 

A§E - Otocube - Audiqueen - Accolado - FOX

De oorgroep is actief betrokken bij de R&D van Otoconsult. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling van medische software en hardware. Zo werkt de oorgroep actief mee aan de wereldwijde kwaliteitsverbetering van de klinische otologie en audiologie.

Lees verder

Cochleaire Implantatie

De oorgroep is internationaal leidinggevend in cochleaire implantatie, cochleaire en andere oorimplantaten. Selectie, implantatie, afregeling van het 'cochleair implantaat', research en ontwikkeling. Maak gerust een afspraak voor al uw vragen.

Lees verder